ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

นิยาม ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บหรือตายทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย – อันตราย (Hazard) หมายถึงสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลในทางอุบัติภัยหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยได้ เช่นพื้นระเบียงที่เปียกน้ำ...