ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ซิสเทอร์น คาลิบ

บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ได้ก่อกำเนิดจากการรวมตัวของนักบริหารมืออาชีพ ทีมงานวิศวกรและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคผู้ชำนาญงานซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบปริมาตรความจุของถังที่บรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว ด้านการสอบเทียบมาตรวัดต่างๆและด้านการสอบเทียบถังตวงมาตรฐาน บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจและได้ให้การยอมรับต่อบริการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทฯ คลังน้ำมัน กลุ่มบริษัทฯ คลังสินค้าเคมี และกลุ่มบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าประเภทอื่นๆเป็นต้น

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นําและต้นแบบที่ดีในการให้บริการด้านการตรวจสอบปริมาตรความจุของถังที่บรรจุผลิตภัณฑ์ …

ยุทธศาสตร์ในการบริการ

มีชุดทำงานหลายชุด มีความยืดหยุ่นสามารถสลับสับเปลี่ยนกำลังคนให้เหมาะสมกับงานแต่ละคน และยังมี …

พันธกิจ

เราบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันใจ บนพื้นฐานความถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน มีความจริงใจ …

ความปลอดภัยในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ …

บริการของเรา

Meter Calibration & Service

บริการสอบเทียบมาตรวัดน้ำมัน (Meter) พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Tank Calibration & Service

บริการตรวจสอบถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หมดอายุ พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Automatic Tank Gauge Calibration & Service

บริการสอบเทียบมาตรวัดระดับและอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATG) พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งาน

Prover Calibration & Service

บริการสอบเทียบถังตวง (Prover Tank) ทุกขนาด พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Tank truck calibration

บริการสอบเทียบปริมาตรถังรถบรรทุก พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Instrument service and delivery

บริการรับส่งเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพื่อสอบเทียบ ได้รับความไว้ใจจากลูกค้า ในหลากหลายอุตสาหกรรมให้อำนวยความสะดวก

ผลงานของเรา

เรื่องน่ารู้/บทความ

มาตรฐาน ASTM

มาตรฐาน ASTM

ความเป็นมาของ ASTM ASTM (American Society for Testing and Materials) นับได้ว่าเป็น สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคม ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1989...

ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

นิยาม ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บหรือตายทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย – อันตราย (Hazard) หมายถึงสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลในทางอุบัติภัยหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยได้ เช่นพื้นระเบียงที่เปียกน้ำ...

ยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมากประสบการณ์

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยอย่ารอช้า ติดต่อเราได้ทันที