มาตรฐาน ASTM

มาตรฐาน ASTM

ความเป็นมาของ ASTM ASTM (American Society for Testing and Materials) นับได้ว่าเป็น สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคม ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1989...
ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

นิยาม ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บหรือตายทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย – อันตราย (Hazard) หมายถึงสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลในทางอุบัติภัยหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยได้ เช่นพื้นระเบียงที่เปียกน้ำ...
ฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19

ฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19

ทางบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลฯ ในการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโควิด 19 และห่วยใยพนักงานในบริษัทฯ ทุกท่าน จึงมีการฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคนครบจำนวน 2 เข็ม เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงความมั่นใจมากขึ้น...