บริการของเรา

Our Service

เราบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันใจ บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน
มีความจริงใจและซื่อสัตย์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุด

บริการที่ 2 ตรวจสอบถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

Tank Calibration & Service

บริการตรวจสอบถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หมดอายุ พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) 

ชนิดและรูปแบบถังที่ให้บริการ

ถังทรงกระบอกแนวตั้ง แบบหลังคายึด
(Upright Cylindrical Tank)

▶ สิ่งที่ลูกค้าควรทราบ

ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบถังทรงกระบอกแนวตั้งเมื่อครบกำหนดอนุมัติ5ปีและ10ปีนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถัง หากผลการตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังขอผ่อนผันใช้ถังและตารางคำนวณฉบับเดิมได้หากมีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินมาตรฐานที่ASTMหรือAPIกำหนดให้ผู้นำเข้าหรือเจ้าของถังจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงส่วนการกำหนดให้ตรวจสอบถังเมื่อครบกำหนดอนุมัติ15ปีนับตั้งแต่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถังให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังล้างทำความสะอาดเพื่อทำการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและจัดตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่

ถังทรงลูกโลก
( Sphere Tank)

▶ สิ่งที่ลูกค้าควรทราบ

ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบถังทรงลูกโลกตามกฎหมายแล้วต้องมีการตรวจสอบทุกๆ5ปี/ครั้งและทุกๆครั้งต้องมีการทำการเปิดถังเพื่อเช็คปริมาตรความจุของถังใหม่หากผลการตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังขอผ่อนผันการใช้ถังและตารางคำนวณฉบับเดิมได้หากมีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินมาตรฐานที่ASTMหรือAPIกำหนดให้ผู้นำเข้าหรือเจ้าของถังจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงส่วนการกำหนดให้ตรวจสอบถังเมื่อครบกำหนดอนุมัติ15ปีนับตั้งแต่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถังให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังล้างทำความสะอาดเพื่อทำการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและจัดตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่

ถังทรงกระบอกแนวนอน
( Horizontal Tank)

▶ สิ่งที่ลูกค้าควรทราบ

ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบถังทรงกระบอกแนวนอนเมื่อครบกำหนดอนุมัติ 5 ปี และ 10 ปีนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถังหากผลการตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังขอผ่อนผันใช้ถังและตารางอนุมัติ 15 ปีนับตั้งแต่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถังให้ผู้นำของเข้าหรือทั้งภายในและภายนอกและจัดตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่เจ้าของถังล้างทำความสะอาดเพื่อทำการตรวจสอบคำนวณฉบับเดิมได้หากมีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินมาตรฐานที่ASTMหรือAPIกำหนดให้ผู้นำเข้าหรือเจ้าของถังจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงส่วนการกำหนดให้ตรวจสอบถังเมื่อครบกำหนด

ยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมากประสบการณ์

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยอย่ารอช้า ติดต่อเราได้ทันที