บริการของเรา

Our Service

เราบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันใจ บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน
มีความจริงใจและซื่อสัตย์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุด

Meter Calibration & Service

บริการสอบเทียบมาตรวัดน้ำมัน (Meter) พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Tank Calibration & Service

บริการตรวจสอบถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หมดอายุ พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Automatic Tank Gauge Calibration & Service

บริการสอบเทียบมาตรวัดระดับและอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATG) พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งาน

Prover Calibration & Service

บริการสอบเทียบถังตวง (Prover Tank) ทุกขนาด พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Tank truck calibration

บริการสอบเทียบปริมาตรถังรถบรรทุก พร้อมดำเนินการรับรอง และขออนุมัติการใช้งานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Instrument service and delivery

บริการรับส่งเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพื่อสอบเทียบ ได้รับความไว้ใจจากลูกค้า ในหลากหลายอุตสาหกรรมให้อำนวยความสะดวก