กิจกรรม

Activity

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ร่วมบริจากเสื้อให้กับ ‘’โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านนาก้อ’’ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30/12/2566 ตัวแทนพนักงานของบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ส่งมอบเสื้อจำนวน 120 ตัว ให้แก่ ‘’โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านนาก้อ’’...

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงานรูปแบบงาน: งานประจำสถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)เงินเดือน (บาท) : 12,000-15,000วันหยุด: วันเสาร์-อาทิตย์เวลาทำงาน: 08:30-17:30 หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบปริมาตรความจุของถังน้ำมัน ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง...

ฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19

ฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19

ทางบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลฯ ในการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโควิด 19 และห่วยใยพนักงานในบริษัทฯ ทุกท่าน จึงมีการฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคนครบจำนวน 2 เข็ม เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงความมั่นใจมากขึ้น...