กิจกรรม

Activity

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงานรูปแบบงาน: งานประจำสถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)เงินเดือน (บาท) : 12,000-15,000วันหยุด: วันเสาร์-อาทิตย์เวลาทำงาน: 08:30-17:30 หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบปริมาตรความจุของถังน้ำมัน ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง...

ฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19

ฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19

ทางบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลฯ ในการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโควิด 19 และห่วยใยพนักงานในบริษัทฯ ทุกท่าน จึงมีการฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคนครบจำนวน 2 เข็ม เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงความมั่นใจมากขึ้น...